Een stukje geschiedenis:

In het voorjaar van 2017 opende Kinderdagverblijf Trotinette zijn deuren, na het verkrijgen van een attest van toezicht van Kind & Gezin.

Dit attest is geldig voor de opvang van 18 kindjes tussen de 0 en 3 jaar.

Sarah Borms en Inge Van Steen namen beiden de taak van verantwoordelijke op en werkten full-time mee als verzorgende en pedagogisch medewerker.

Al gauw werd het team versterkt door Pascale Van Hoorebeeck.

In het najaar van 2021 besloot Sarah afscheid te nemen van Trotinette.

Vanaf 1 oktober 2021 is Inge alleen verantwoordelijke.

Sinds september 2023 heeft Trotinette een vergunning voor 25 opvangplaatsen. Er is nog steeds een vertikale leefgroep met 18 kindjes en sinds september ook een 2de leefgroep voor maximum 7 baby's.


Team Trotinette nu:

We werken nu met een vast team van begeleiders. Ons team bestaat uit 7 vaste medewerkers en 1 persoon die indien nodig invalt bij afwezigheid van vaste medewerkers. (onze' vlinder')

Ons vast team:

Inge Van Steen is zaakvoerder, verantwoordelijke en  full-time medewerker.

Inge heeft 25 jaar gewerkt als leerkracht in het lager onderwijs.

Pascale Van Hoorebeeck  werkt deeltijds als verpleegster in de thuiszorg en combineert deze taak met de job van kinderverzorgster bij ons in Trotinette.

Fatima Azzouzi is afgestudeerd als kinderverzorgster en deed in 2020 nog stage in Trotinette.

Sanne Faes is afgestudeerd als kinderverzorgster . Zij werkte vroeger als kinderverzorgster in Herentals en verhuisde in oktober 2020 naar Willebroek. Sanne werkt voltijds in Trotinette.

Sandra Sollieis afgestudeerd als Ergotherapeute. Ze is tevens vrijwilliger bij Kind & Gezin om baby's en peuters te wegen en te meten.

Kiara Van de Bosch studeerde in juni 2023 af als kinderverzorgster.

Zij deed voordien al stage in Trotinette en werkte ook in Trotinette als jobstudent.

Kiara is nu full time in dienst.

Safae El Kathabi volgde de opleiding kinderzorg in het volwassenonderwijs.

Tijdens haar opleiding deed Safae stage in Trotinette.

Zij deed ondertussen een half jaar ervaring op in een ander kinderdagverblijf en versterkt ons team sinds september 2023.


Onze ‘vlinder’:

 

Els Geirnaert is kinderverzorgster en doet voor – en naschoolse opvang in een basisschool. Wij kunnen Els inschakelen in nood.